Solar Finland

 

Tietosuojalauseke ja evästeet

Tässä tietosuojalausekkeessa kuvataan, miten Solar Finland Oy käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja; mitä henkilötietoja Solar Finland Oy kerää, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa sekä miten rekisteröity voi vaikuttaa käsittelyyn. Tietosuojaseloste antaa tietoa myös niistä velvoitteista, joita Solar Finland Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä.

Solar Finland Oy suojaa rekisteröityjen yksityisyyttä ja noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä Euroopan Unionin yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa ja ajantasaista tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

1. Rekisterinpitäjä

Solar Finland Oy (omasta sekä kaikkien Solar Finland Yhtiöiden puolesta, jäljempänä ”Solar Finland” ja/tai ”Solar Finland Yhtiöt”). Tämän tietosuojalausekkeen voimaan tullessa 01.01.2020 Solar Finland Yhtiöihin kuuluvat Solar Finland Oy, Salo Automation Oy, Salo Energy Oy, Salo Solar Oy ja Salo Tech Oy

SOLAR FINLAND
Salorankatu 5-7, 24240 Salo
+358 2 737 5777
info@solarfinland.fi
Y-tunnus: 2765929-4

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Pekka Rauhala
Solar Finland Oy
info@solarfinland.fi

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen sekä tuotteiden / palveluiden tarjoaminen. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai edustamasi yrityksen ja meidän väliseen sopimukseen.
 • Asiakassuhteen kehittäminen. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun saada riittävä ja asianmukaiset tiedot palveluidemme kehittämiseen ja liiketoimintamme johtamiseen.
 • Uusista tuotteista ja tarjouksista tiedottaminen. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana palveluamme ja markkinoidaksemme muita palveluita sinulle.

 

4. Rekisterin tietosisältö

 • Nimi (etu- ja sukunimi)
 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Laskutus- ja toimitusosoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yritys
 • Asiakkaan ostotapahtumat (ostettu tuote, ajankohta ja muut ostoa yksilöivät tiedot)
 • Toimittajan toimitusta koskevat tiedot (toimitettu materiaali, ajankohta ja muut toimitusta yksilöitävät tiedot)

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • ostohistoriasta
 • yhteydenpidosta asiakkaaseen asiakassuhteen aikana julkisista tietolähteistä.

 

6. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Lisäksi voimme säilyttää joitakin henkilötietoja myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain vaatimassa tai sallimassa laajuudessa esimerkiksi noudattaaksemme kirjanpito-, kuluttajansuoja- ja tuotevastuulakia.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirtäminen

Solar Finland ei julkaise keräämiään henkilötietoja ja noudattaa salassapitovelvollisuutta henkilötietojen suhteen, ellei lainsäädäntö tai oikeudellisen vaateen laatiminen, esittäminen ja puolustaminen muuta edellytä. Solar Finland ei siirrä tietoja Solar Finland Yhtiöiden ulkopuolelle muutoin kuin sellaisille sopimuskumppaneille, mitkä tuottavat Solar Finland:lle joitakin tiettyä palvelu tai tukifunktiota. Tälläisiä voivat olla jälleenmyyjät ja aurinkosähköjärjestelmiä asentavat yhteistyökumppanit. Sopimuksilla on sovittu siitä, että nämä tahot käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisella tavalla ja ainoastaan sopimuksen tarkoittamaan käyttötarkoitukseen. Solar Finland ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojaus

Solar Finland:n rekistereiden käyttöoikeudet on rajattu sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat henkilötietoja työssään. Käyttäjäoikeuksien antaminen perustuu Solar Finland:n tekemiin määrityksiin, mitkä perustuvat yhtiön prosesseihin. Tietojen säilytykseen käytettävät tietokannat ja tietoverkot on suojattu organisatorisin ja teknisin toimenpitein. Rekis-terin valvonta ja suojaus noudattaa EU-alueella sovellettavia määräyksiä.

 

9. Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme evästetiedostoja ja muita vastaavia tekniikoita (”evästeet”). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi keräämään ja tallentamaan hyödyllisiä tietoja, parantamaan verkkosivujemme toimintaa, ja tekemään niistä helpommat käyttää. Voimme käyttää evästeitä myös tilastollisiin tarkoituksiin, kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivujen käytöstä ymmärtääksemme käyttäjien mieltymyksiä ja mielenkiinnon kohteita paremmin ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.

Evästeillä ja eri työkaluilla kerätyt tiedot ovat Solar Finland:n rekisterinpitäjien omistuksessa ja vain Solar Finland pääsee käyttämään niitä. Kumppanimme toimivat tietojen käsittelijöinä Solar Finland:n puolesta ja lukuun, eivätkä käytä tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Vain markkinointievästeiden suostumuksella voimme luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille. Näiden tietojen käytöstä vastaavat kolmannet osapuolet itsenäisinä rekisterinpitäjinä omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti.

Käytämme verkkosivuillamme seuraavia evästeitä:

 

Google Analytics

Analysoimme Google Analyticsin avulla virhetilanteita, käyttömääriä ja liikennettä verkkosivuillamme.

 

Evästehistorian poistaminen ja evästeiden kieltäminen

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet myös selaimesi asetuksista. Evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen. Voit tyhjentää selaimesi asetuksista evästehistorian, jolloin selaimesi tallentamat aikaisemmat evästeet poistuvat. Evästehistorian poistaminen ei estä uusien evästetietojen muodostumista.

Estä kohdennettu verkkomainonta Your Online Choices-sivustolla.

 

10. Lausekkeen ja evästekäytänteiden muuttaminen

Solar Finland pidättää oikeuden muuttaa tätä lauseketta ja evästekäytänteitään uusimpien ohjeistusten mukaisesti. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme, josta löydät viimeisimmän version tästä Selosteesta.

 

11. Rekisteröidyn oikeudet

 

Henkilön oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot

Jokaisella on oikeus saada tietää Solar Finland:lta, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei ja mitä nämä tiedot ovat. Em. tietopyynnöt voi osoittaa edellä kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

 

Henkilötietojen oikaiseminen, poistaminen sekä rekisteröidyn oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista

Mikäli henkilötiedoissa on virheitä, voi henkilö pyytää näiden korjaamista. Korjaamme tiedot mahdollisimman pian siitä, kun virheestä on tehty ilmoitus. Tietoja voidaan korjata henkilön itsensä tekemän ilmoituksen perusteella tai jos asiasta tulee tieto muusta luotettavasta lähteestä.

Henkilöllä on velvollisuus ilman aiheetonta viivästystä ilmoittaa henkilötiedoissaan olevat virheet Solar Finland:lle.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30#:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta, samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jokaisella on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavirasto, Ratapihantie 9, PL 800, 00521 Helsinki tai tietosuoja@com.fi, mikäli Solar Finland ei rekisterinpitäjänä ole noudattanut toiminnassaan tietosuojasääntelyä.